ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนต้นแบบ
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อบจ.สกลนคร
ประจำปีการศึกษา 2561