ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมประดับเกียรติ

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมประดับเกียรติ นำโดยนางสาวโสภา ทวีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยา

ออกแบบโดย dsite.in.th