ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนนักดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนภูดินแดงวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันปนะกวดดนตรีพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาก

ออกแบบโดย dsite.in.th