รางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกีดีเด่นฯ โดนท่านจุรีรัตน์ เทพอาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ออกแบบโดย dsite.in.th