เรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนภูดินแดง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักเรียนในงานปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 มีนาคม 2567

ออกแบบโดย dsite.in.th