ต้อนรับคณะกรรมประสานงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2566 ซึ่งโรงเรียนภูดินแดงวิทยาได้ผ่านและได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดยุวเกษตรระดับประเทศ ของอำเภอวานรนิวาส จ. สกลนคร

ออกแบบโดย dsite.in.th