นายวสันต์ สาระนันท์ รองนายก อบจ.สน.และผู้ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการดูแลนักเรียนต้นแบบโรงเรียนภูดินแดงวิทยาและตรวจเยี่ยมระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนภูดินแดงวิทยา

ออกแบบโดย dsite.in.th