นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมและรับฟังการแนะแนวทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ออกแบบโดย dsite.in.th